Влакови диспечерски радиовръзки

През 2008-2009 година бяха доставени от нас за нуждите на БДЖ ЕАД мобилни радиостанции тип MESA 23-02 – 12 броя с възможност за включване в изградената в България мрежа за диспечерски радиовръзки, представляваща система за безопасност на железопътния транспорт.

Същите мобилни радиостанции - 6 броя, бяха доставени и на фирма „БУЛМАРКЕТ” Русе през 2007-2008 г.

Всички доставени от нас радиостанции имат възможност за допълнително вграждане на GSM-R блок, с което придобиват право на включване и пътуване във вече изградената европейска GSM-R мрежа.

През 2016 година за нуждите на фирма "Булмаркет" ООД Русе бяха доставени 6 броя мобилни радиостанции тип MESA 23-02 с възможност за включване в изградената в България мрежа за влакови диспечерски радиовръзки, представляваща система за безопасост на ЖП транспорта. Всички доставени от нас радиостанции имат възможност за допълнително вграждане на GSM-R блок, с което придобиват право на включване във вече изградеата европейска мрежа  GSM-R мрежа. 


« Назад към всички публикации