Предмет на дейност

Предметът на дейност на фирма "ЕЛТРАНС-ИМПЕКС" ООД е външна и вътрешна търговия, търговско представителство, посредничество и агентство на чуждестранни фирми в страната.
Основната дейност на фирмата е външнотърговската, в областта на :

  • електрификация на железопътния и градски транспорт - контактна мрежа и материали /арматура/ за нея
  • телекомуникация на железопътния транспорт - оптични, телефонни, магистрални кабели, влакови диспечерски радиовръзки
  • сигнализация на ЖП транспорта - лампи и линзи за светофoри, релета, стрелкови обръщателни апарати /СОА/ за централизации на ЖП транспорта, гарови метрологични станции за автоматично управление на отоплението на ЖП стрелките
  • сигнализация на въздушния транспорт - лампи за писти
  • релсов път на железопътния и градски транспорт - релси, траверси, стрелки, езици за стрелки и връзки за релси