Сертификати

В условията на динамично променящата се пазарна среда в национален и глобален план, както и приближаващото присъединяване на България в Европейския съюз и с цел повишаване на конкурентноспособността на фирмата ни, разработихме, въведохме и непрекъснато усъвършенствуваме система за управление на качеството EN ISO 9001:2000.

Чрез въвеждането на системата ние гарантираме постоянно високо качество на обслужването на нашите клиенти съгласно европейските изисквания.

Сертификат EN ISO 9001:2015